Blog

Памуккале ресторанд Халал гэрчилгээ олголоо

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ПАМУККАЛЕ РЕСТОРАНД ХАЛАЛ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЛОО. Халал Сертф Аженси ХХК-ийн дэргэдэх орон тооны

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн мэргэжилтнүүд Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн анхдагч үнэлгээ хийлээ

Халал Сертф Аженси ХХК-ийн Баталгаажуулалтын алба нь Монгол Улсын Засгийн газрын “Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах

Халал Сертф Аженси ХХК нь Монгол Улсад “Халал” стандартаар тохирлын үнэлгээ хийж, баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох бүрэн эрхтэй боллоо

Энэхүү сайхан мэдээг та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. Халал Сертф Аженси ХХК нь Монгол Улсад

БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ

БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ   № Байгууллагын нэр Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, тодорхойлолт Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стандарт,

IMPARTIALITY POLICY | Шударга байдлын бодлого

IMPARTIALITY POLICY ХАЛАЛ СЕРТФ АЖЕНСИ ХХК-ИЙН  ШУДАРГА БАЙДЛЫН БОДЛОГО   Тохирлын үнэлгээний “Халал сертф аженси”

Procedure for the use of halal certification and Mark/seal (Баталгаажуулалтын халал тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх)

Procedure for the use of halal certification and Mark/seal Баталгаажуулалтын халал тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх Тэмдгийг

Suspension, revocation or canceling of certification / Баталгаажуулалтыг түр зогсоох, хүчингүй болгох буюу хүрээ багасгах

Terminate, suspend, cancel or reduce the scope of the Halal certification process If the non-conformity

“Dostyk-2” зоогийн газарт анхдагч баталгаажуулалтын 1-р шатны аудит хийлээ

“Dostyk-2” зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийн үйл явцад халал менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд аудит хийх

“Памуккале” зоогийн газарт анхдагч баталгаажуулалтын 1-р шатны аудит хийлээ

“Памуккале” зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийн үйл явцад халал менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд аудит хийх

Олон улсын экспертүүд урьдчилсан үнэлгээ хийж гүйцэтгэнэ

UNIDO Mongolia – НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага -ын олон улсын итгэмжлэлийн ахлах эксперт Мухамед