Памуккале ресторанд Халал гэрчилгээ олголоо

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ПАМУККАЛЕ РЕСТОРАНД ХАЛАЛ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЛОО.

Халал Сертф Аженси ХХК-ийн дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2024 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр хуралдаж, халал менежментийн тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцсэн юм.

Ингээд 2024 оны 01-р сарын 19-ны өдөр зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гэрчилгээ гардуулах арга хэмжээг зохион байгуулав.

Халал хүнс: 1 дүгээр хэсэг, Ерөнхий шаардлага GSO 2055-1:2015 стандартыг нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг “Паккале” ХХК-ийн “Памуккале” зоогийн газарт олголоо.

You May Also Like