Тохирлын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Тохирлын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материал Дотоодын бүтээгдэхүүн Дотоодын үйлчилгээ
1 Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт, албан бичиг, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар + +
2 Худалдах, худалдан авах гэрээний хуулбар + +
3 Бүтээгдэхүүнд сорилт, туршилт хийгдсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээ сорилтын дүн +
4 Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл /зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд/; + +
5 Баталгаажуулалтын ажил үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт + +
6 Бүтээгдэхүүний хаяг шошгоны загвар +
7 Зохистой дадлыг нэвтрүүлснийг нотлох гэрчилгээний хуулбар /Махны үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, экспортийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хамаарна/ +

ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ гэдэг нь: Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн хуулийн 4.1.11-д .“Тохирлын гэрчилгээ” гэж бүтээгдэхүүн нь тогтоосон шаардлагад нийцсэнийг тодорхойлсон баримт бичгийг хэлнэ.

You May Also Like