БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ

БАТАЛГААЖУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЛАВЛАХ

 

Байгууллагын нэр Баталгаажуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, тодорхойлолт Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стандарт, норматив бичиг баримт Тохирлын гэрчилгээ №, олгосон огноо, дуусах огноо
1 МОНО ХХК Кофе шоп MNS 4946:2019 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага №HCA/23/01

Огноо: 2023.05.19

Дуусах: 2024.05.18

2 МОНО ХХК Ресторан MNS 4946:2019 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага №HCA/23/02

Огноо: 2023.05.19

Дуусах: 2024.05.18

3 АХБИДАЙ ХХК Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн MNS 2488:2021 Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага №HCA/23/04

Огноо: 2023.06.20

Дуусах: 2024.06.19

4 Х.ТАЖИБЕК Хүнсний дэлгүүр MNS 5021:1-2019 Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ №HCA/23/05

Огноо: 2023.12.06

Дуусах: 2024.12.05

5 ПАККАЛЕ ХХК Ресторан MNS 4946:2019 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага №HCA/23/02

Огноо: 2023.12.08

Дуусах: 2024.12.07