Month: November 2023

IMPARTIALITY POLICY | Шударга байдлын бодлого

IMPARTIALITY POLICY ХАЛАЛ СЕРТФ АЖЕНСИ ХХК-ИЙН  ШУДАРГА БАЙДЛЫН БОДЛОГО   Тохирлын үнэлгээний “Халал сертф аженси”

READ MORE

Procedure for the use of halal certification and Mark/seal (Баталгаажуулалтын халал тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх)

Procedure for the use of halal certification and Mark/seal Баталгаажуулалтын халал тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх Тэмдгийг

READ MORE