Month: October 2022

Дэлхийн стандартын өдрийн мэнд хүргэе! #halalcertfagency

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ! #halalcertfagency

READ MORE

Халал сертф аженси ХХК-ийн шударга байдлын бодлого

ХАЛАЛ СЕРТФ АЖЕНСИ ХХК-ИЙН  ШУДАРГА БАЙДЛЫН БОДЛОГО Тохирлын үнэлгээний “Халал Сертф Аженси” ХХК нь баталгаажуулалтын

READ MORE