GAC итгэмжлэл

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Халал Сертф Аженси ХХК нь Персийн булангийн орнуудын Итгэмжлэлийн байгууллага (GAC – GCC Accreditation Center) -аас хүлээн зөвшөөрөгдсөн халал менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллага юм.

You May Also Like