Халал сертф аженси ХХК-ийн аудиторууд сургалтад оролцлоо

ХХААХҮЯ, ЮНИДО, Монгол Улсын Үндэсний итгэмжлэлийн төвтэй хамтран зохион байгуулсан “ISO/IEC 17021:2015-1 Тохирлын үнэлгээ-Менежментийн тогтолцооны аудит болон баталгаажуулалтыг гүйцэтгэх байгууллагад тавих шаардлага – 1-р хэсэг: Шаардлага” сэдэвт олон улсын онол-дадлага хосолсон 2022 оны 9 дүгээр сарын 26,27 -ны өдрийн сургалтад Халал Сертф Аженси ХХК-ийн аудиторууд оролцлоо.

You May Also Like