Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдрийн мэнд хүргэе!

Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдрийн мэнд хүргэе!
Энэ жил дэлхийн итгэмжлэлийн өдрийг #IAF (Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форум) ба #ILAC (Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгуулага)-аас “Итгэмжлэл: Дэлхийн худалдааны хөгжлийг дэмжих нь” уриан доор тэмдэглэхийг уриалсан билээ.
Тохирлын үнэлгээний Халал Сертф Аженси ХХК нь Монгол Улсад халал менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын дотоодын болон гадаадын итгэмжлэл авахаар ажиллаж байгаа билээ.
Дэлхийн зах зээлд халал аргаар бэлтгэсэн Монгол махны экспортыг нэмэгдүүлье!

You May Also Like