Post Grid 3

Памуккале ресторанд Халал гэрчилгээ олголоо

by

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ПАМУККАЛЕ РЕСТОРАНД ХАЛАЛ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЛОО. Халал Сертф Аженси ХХК-ийн дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2024 оны

READ MORE

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн мэргэжилтнүүд Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн анхдагч үнэлгээ хийлээ

by

Халал Сертф Аженси ХХК-ийн Баталгаажуулалтын алба нь Монгол Улсын Засгийн газрын “Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай” 2018 оны 291 дүгээр тогтоолын

READ MORE